דוראל - סיכום רבעון 3, שנת 2021

הנכם מוזמנים לצפות ולקחת חלק בסיכום הרבעון השלישי של דוראל לשנת 2021 וסקירת דוחותיה הכספיים בהשתתפות מנכ”ל החברה, מר יקי נוימן וסמנכ”ל הכספים, מר מתן ברזילי.

השיחה תתקיים ב- 25.11.2021 בשעה 11:00 ותועבר בשידור ישיר כאן באתר. (ניתן להירשם בתחתית הדף לקבלת תזכורת סמוך לתחילת האירוע.)

הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו טרם קיום שיחת הועידה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת: www.maya.tase.co.il.

בנוסף, טרם קיום שיחת הועידה, תפורסם בדיווחיה השוטפים של החברה מצגת לשוק ההון.

    מוזמנים לשלוח שאלה ואנו נשתדל להתייחס אליה במהלך השידור