דוראל - סיכום רבעון 3, שנת 2021

דוראל אנרגיה – סיכום שנת 2021 וסקירת תוצאות  Q4 

הנכם מוזמנים לצפות ולקחת חלק בסיכום שנת 2021 וסקירת דוחותיה הכספיים של החברה בהשתתפות מנכ”ל דוראל, מר יקי נוימן וסמנכ”ל הכספים, מר מתן ברזילי.

השיחה תתקיים ב- 31.03.2022 בשעה 12:00 ותועבר בשידור ישיר כאן באתר.

    מוזמנים לשלוח שאלה ואנו נשתדל להתייחס אליה במהלך השידור

    הדוחות הכספיים של החברה יפורסמו טרם קיום שיחת הועידה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: ww.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת: www.maya.tase.co.il.

    בנוסף, טרם קיום שיחת הועידה, תפורסם בדיווחיה השוטפים של החברה מצגת לשוק ההון.

      מוזמנים לשלוח שאלה ואנו נשתדל להתייחס אליה במהלך השידור