Month: November 2021

Doral | Dec 2021

Envelope Linkedin Facebook Home דוראל - סיכום רבעון 3, שנת 2021 הנכם מוזמנים לצפות ולקחת חלק בסיכום הרבעון השלישי של דוראל לשנת 2021 וסקירת דוחותיה הכספיים בהשתתפות מנכ”ל החברה, מר יקי נוימן וסמנכ”ל הכספים, מר מתן ברזילי.השיחה תתקיים ב- 25.11.2021 בשעה 11:00 ותועבר בשידור ישיר כאן באתר. (ניתן להירשם בתחתית הדף לקבלת תזכורת סמוך לתחילת האירוע.)הדוחות (...)

Read More

Doral | Dec 2021